Stefaan Heylens (koning 2021) en Max Dietvorst (prins 2021)

Niels Wellens (prins 2020) en Christel Merckaert (koningin 2020)

Freddy van Vlaanderen (koning 2019) en Snoowie Basteleus (prinses 2019)

Simon De Clercq koning 2018 en Jonas Christiaens prins 2018

Een 70-tal schutters namen op Paasmaandag deel aan de koning-en prinsenschieting.
In de tweede ronde schoot Simon De Clercq zich tot koning van de gilde. 

Bij de jeugd schoot de slagerszoon Jonas Christiaens zich tot prins van de gilde.

Nadat de breuken van de gilde overhandigd werden aan de nieuwe koning en de nieuwe prins konden alle schutters, vrienden en ereleden genieten van het lekkere kramiek, balletjes en kriekjes en niet te vergeten de lekkere Leeuwse Schutter.


Koningen van 1943 tot 2014

Prinsen van 1978 tot 2014