Download
Aangifteformulier Ethias VHV
Indien zich een ongeval of schade voordoet tijdens een VHV-activiteit dan dient u dit formulier te gebruiken.
aangifteformulier ongeval 2021 Ethias VH
Adobe Acrobat document 71.4 KB